Top 10 đại học đào tạo khoa học máy tính tốt nhất thế giới

0

Trong top 10 đại học đào tạo khoa học máy tính tốt nhất thế giới Mỹ có năm đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng của Times Higher Education, những trường còn lại thuộc Anh và Thụy Sĩ.

1. Đại học Stanford (Mỹ)
Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 93,1
Xếp hạng thế giới (theo Times Higher Education): 3
Times Higher Education đánh giá chất lượng đào tạo ngành Khoa học máy tính của các trường dựa trên những phân tích về số bài báo được trích dẫn, thu nhập (từ chuyển giao kiến thức), triển vọng quốc tế, nghiên cứu, chất lượng giảng dạy (môi trường học tập).

Đại học Stanford (Mỹ)

Đại học Stanford (Mỹ)

2. Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)
Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 92,2
Xếp hạng thế giới: 5

Viện Công nghệ Massachusetts

Viện Công nghệ Massachusetts

3. Đại học Oxford (Anh)
Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,9
Xếp hạng thế giới: 1

Đại học Oxford (Anh)

Đại học Oxford (Anh)

4. ETH Zurich – Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (Thụy Sĩ)
Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,5
Xếp hạng thế giới: 10

Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ

Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ

5. Đại học Cambridge (Anh)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,4
Xếp hạng thế giới: 2

Đại học Cambridge

Đại học Cambridge

6. Viện Công nghệ California (Mỹ)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,6
Xếp hạng thế giới: 3

Viện Công nghệ California

Viện Công nghệ California

7. Đại học Carnegie Mellon (Mỹ)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,6
Xếp hạng thế giới: 24

Đại học Carnegie Mellon

Đại học Carnegie Mellon

8. Viện Công nghệ Georgia (Mỹ)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,3
Xếp hạng thế giới: 33

Viện Công nghệ Georgia

Viện Công nghệ Georgia

9. Đại học Hoàng gia London (Anh)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 88
Xếp hạng thế giới: 8

Đại học Hoàng gia London

Đại học Hoàng gia London

10. Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne (Thụy Sĩ)
Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 87,8
Xếp hạng thế giới: 38
Ảnh: Perrault Architecture

Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne

Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne

Leave A Reply